O nas

SPLOŠNI POGOJI storitev podjetja ZUP PREVOZI

(ponudba: prevoz oseb, prevoz tovora, najem vozila z voznikom)

IZVAJALEC STORITEV

ZUP PREVOZI
ZUP PREVOZI D.O.O. (v nadaljevanju izvajalec)
OLŠEVEK 79
4205 PREDDVOR
SLOVENIJA
SI 13697684

1.1 IZVAJALEC

Izvajalec izvaja storitve z vozili po veljavnih predpisih, ki urejajo področje storitev. Skladno s tem izda splošne pogoje storitev, ki so temelj sleherne storitve.
Izvajalec ne opravlja prevozov mladoletnih oseb (brez spremstva ali pooblastila skrbnika) in živali (brez spremstva).

Izvajalec economy prevozov je lahko v določenih primerih pogodbeno podjetje.

1.2 NAROČNIK

Naročnik je vsaka pogodbena stranka oz. naročnik storitve iz ponudbe izvajalca. Naročnik je hkrati tudi plačnik storitve.
Naročnik prevoza koristi kapacitete vozila skladno s specifikacijo navedeno v splošnih pogojih. Izvajalec ni obvezen nuditi storitev nikomur, ki ne soglaša s temi splošnimi pogoji.

1.3 REZERVACIJA / POTRDITEV REZERVACIJE

Rezervacija je potrjena, ko izvajalec za omenjeno storitev prejme dogovorjeno akontacijo za prevoz. Veljavne so le tiste rezervacije storitev, ki jih izvajalec tudi pisno potrdi.
Rok za plačilo akontacije je naveden v ponudbi.
Potrjena rezervacija vsebuje podatke naročnika, število oseb, potrditev zahtevanega termina, lokacije vstopa oziroma začetka poti, lokacija končne poti ter fiksno določeno ceno za rezervirano storitev. Nepotrjena rezervacija za izvajalca ni zavezujoča.

Rezervacija:

- Economy prevoz pomeni cenovno ugoden prevoz, pri tovrstnem prevozu lahko pride do združevanja potnikov, čakanja ter postankov na posameznih naslovih, hotelih, penzionih ali domačih naslovih. Ura odhoda / prihoda se lahko prilagaja ostalim potnikom, ki so rezervirali prevoz. Odhodno mesto Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Ljubljana Dolgi most. Možnost min. dopl. za prevoz z naslova potnika.
- Economy-flex prevoz pomeni cenovno ugoden prevoz, pri tovrstnem prevozu lahko pride do združevanja potnikov, čakanja ter postankov na posameznih naslovih, hotelih, penzionih ali domačih naslovih. Ura odhoda se prilagaja skupini, ki rezervira prevoz ostali morebitni potniki pa se prilagajajo njim.
- Business prevoz je namenjen tistim potnikom, ki svojo rezervacijo izvršijo preko spletnega obrazca oz. telefonsko. Potnik ob rezervaciji sporoči želeno uro odhoda / prihoda (številko leta), vstopno lokacijo ter število oseb. Tovrstna oblika prevoza ni vezana na vozni red. Prilagojena je izključno potnikom, ki potrebujejo storitev iz naslova na letališče oz. obratno brez dodatnih postankov ter dodatnih potnikov. Pri rezervaciji poti (iz letališča na želeni naslov) voznik potnika počaka z dogovorjenim pozdravnim znakom na prihodu v letališki zgradbi po pristanku letala. Prevoz se opravi z udobnim Business vozilom (tip vozila glede na število potnikov). Dodatne ugodnosti rezervacije Business: brezplačna dodatna prtljaga, brez doplačila za rezervacijo otroškega sedeža ter strešnega kovčka, ob prevozih daljših od 1 ure brezplačna voda.
- VIP prevoz je namenjen potnikom, ki imajo na svoji poti malo časa, potrebujejo brezskrben, udoben, nadstandarden prevoz brez čakanja na letališču, pristanišču, železniški postaji itd. Prevoz poslovnih potnikov in posadke, ki zahtevajo luksuzno vozilo. Prevoz se opravi z VIP vozilom višjega cenovnega razreda, našimi urejenimi in najboljšimi vozniki. Prevoz se prilagodi željam potnika. Dodatna ugodnost VIP shuttle prevoza: ob morebitni nevšečnosti zamujene prtljage (ne-prispetja prtljage na prihodih letališča LJU) opravimo vse formalnosti na okencu izgubljeno / najdeno, vam pa ni potrebno čakati na postopek zapisnika o izgubljeni prtljagi. Naš voznik vas na željeno lokacijo odpelje nemudoma po pristanku letala...

1.4 PLAČILO STORITVE

Možnost plačil : spletno nakazilo, plačilo s kreditno kartico preko sistema PayPal-a ali preko prenosnega POS terminala. Plačilo vozniku preko POS terminala je možno le ob predhodni najavi. Storitev plačila preko POS terminala ni mogoča za economy prevoze. Za rezervacijo prevoza ali sedeža v vozilu je zahtevano plačilo akontacije prevoza (znesek je določen v poslani ponudbi oz. rezervaciji), preostanek plačila (gotovinsko plačilo) pa se izvrši neposredno pred pričetkom same vožnje. Možna odstopanja so pogodbene stranke, ki naročajo storitve izvajalca za svoje upravičence. V tem primeru je obvezen dokument prejeta naročnica / pogodba podjetja ter pisno naročilo v obliki e-sporočila. Spisek potnikov je v tem primeru tudi obvezna sestavina naročila. Pogodbeni partnerji so upravičeni do plačila računa v dogovorjenem roku (po pogodbi) ali datumom določenim na izdanem računu.

1.5 ODPOVEDI

V primeru nenadnih / nepričakovanih odpovedi zaradi npr. sprememba / prerutacija prihoda letala na drugo letališče kot je bilo rezervirano in vplačano; izguba / zamuda leta v prihodu (po lastni krivdi); izvajalec ni dolžan vrniti vplačila za omenjeno storitev.

1.6 ZAČETEK VOŽNJE

Začetek vožnje je začetek vožnje definiran s trenutkom, ko naročnik in izvajalec skleneta pisni dogovor o storitvi. Ko naročnik zasede svoje mesto v vozilu, lahko voznik fizično začne s premikom vozila v smeri dogovorjene destinacije.
Voznik ne odgovarja za osebne stvari izgubljene ali pozabljene v vozilu.

1.7 PREKINITEV VOŽNJE

Prekinitev vožnje med začetno in končno destinacijo pomeni postanek, pri čemer vozilo zapustijo vsi potniki. Na krajših poteh do 250 Km je predviden postanek do 10 min, ter do 20 min na daljših poteh. Za postanke, ki bi trajali dlje, se voznik vsakokratno dogovori s potniki, pri čemer je potrebno soglasje vseh. Ob prepogostih postankih na izrecno željo potnikov voznik ne odgovarja za morebitne zamude na končno destinacijo.

1.8 KONEC VOŽNJE

Konec vožnje nastopi takrat, ko na končni destinaciji vozilo zapustijo vsi potniki.

1.9 OKVARA VOZILA

Okvara vozila izvajalcu nalaga obveznost priskrbe nadomestnega prevoza na svoje stroške. V primeru kadar nadomestno vozilo ni možno priskrbeti v roku 3 ur od prekinitve vožnje zaradi okvare, uporabniku povrne stroške prevoza / storitve v celoti.
Uporabnik v primeru okvare vozila na povrnitev drugih stroškov kot teh navedenih, ni upravičen. Okvara vozila ter vpliv višje sile, ni razlog za odškodnino.

2.0 VARNOST IN ODGOVORNOST

Vsa vozila imajo licenco za prevoz potnikov, so ustrezno pregledana in so v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, nezgodno zavarovanje potnikov je vključeno v ceno prevoza. Vsa vozila imajo tudi zavarovanje / kartico Avto Asistenca AdriaticaSlovenica.

Dodatne dolžnosti voznika vozila nalagajo obveznost ravnanja v smislu dobrega gospodarja tako v odnosu do vozila kot do potnikov. V primeru nevarnega vedenja potnikov pri čemer s tem ravnanjem lahko sebi in drugim povzročijo telesne poškodbe, je voznik obvezen zaustaviti vožnjo, ter pred nadaljevanjem vožnje zavarovati varnost ostalih potnikov in vozila.

2.1 PRTLJAGA

Naročnik prevoza je upravičen do 1 kosa ročne prtljage 8 kg (dimenzije55x40x20 cm)in 1 kosa osebne prtljage (do 20 kg). Ob predhodni najavi / rezervaciji ter doplačilu je možna dodatna prtljaga, športna oprema, kolesa, smučarska oprema, jadralna deska inp..

V kombi vozilo ni dovoljeno vnašanje in prevažanje nevarnih snovi in predmetov, kot so: radioaktivne snovi, eksplozivi, vnetljive tekočine, plinske jeklenke z butanom ali propanom, orožja, noži, strupi, korozivne snovi, kisline, magneti, infekcijske snovi: virusi in bakterije, droge.

2.2 ODPOVED PREVOZA S STRANI IZVAJALCA

Zanj šteje vsaka odpoved prevoza izvajalca. Izvajalec lahko delno ali v celoti odpove prevoz, če pred ali med njegovo izvedbo nastopijo okoliščine, katerim se ni bilo mogoče izogniti, jih predvideti ali preprečiti. Izvajalec lahko odpove vožnjo tudi v primeru, da se ni prijavilo najmanjše potrebno število potnikov oz. v primeru, da ostali prijavljeni niso plačali akontacije prevoza. Izvajalec je uporabnike dolžan obvestiti o odpovedi najmanj 2 dni pred pričetkom prevoza in jim v celoti vrniti vplačani denar.

2.3 ODPOVED PREVOZA S STRANI NAROČNIKA

Naročnikova odpoved potovanja mora biti opravljena pisno (ustrezna je tudi oblika elektronske pošte).

Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov stornacije, ki znašajo:

  • do 7 dni pred prevozom - 30% vrednosti naročene vožnje,
  • od 7 do 5 dni pred prevozom - 80 % vrednosti naročene vožnje,
  • od 4 do 1 dan pred prevozom - 90 % vrednosti naročene vožnje,
  • na dan prevoza - 100 % vrednosti naročene vožnje,
  • plačilo minimalne akonaticije za rezervacijo - ni povračila,
  • administrativne stroške: 5 EUR / rezervacija

2.4 VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Varovanje osebnih podatkov naših uporabnikov je pomembna skrb našega podjetja. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim odkritjem.
Nikoli ne bomo zlorabljali vaših osebnih podatkov na kakršen koli način.

2.5 POPUSTI

Popuste in akcijsko ponudbo določa vodstvo družbe ter le te razločno navede v ceniku ponudbe.