Destinacije

POSTOJNA
altPostojna je mesto v Sloveniji in upravno središče občine Postojna. Mestno naselje in pokrajinsko središče leži na položnem pobočju nad dnom vzhodnega dela Spodnje Pivke, pod južnim robom Postojnskih vrat (612m), kjer je najzložnejši prehod iz notranjosti Slovenije proti morju. Tod vodijo stara cesta, avtocesta in železnica iz smeri Ljubljane, ki je oddaljena 48 kilometrov.
K Postojni spadata še zaselka Ravberkomanda in Mačkovec, oba na območju Postojnskih vrat. Ker je na območju veliko gozdov, se je razvila lesna, pozneje pa tudi strojna in živilska industrija.
Pomembna panoga je turizem. Največja znamenitost Postojne je Postojnska jama. Poznali in obiskovali so jo že v srednjem veku, o čemer pričajo podpisi iz 13. stoletja v Rovu starih podpisov. V Valvasorjevem času so obiskovalce vodili tudi v Črno jamo. Del jame, ki je danes turistično urejen, je leta 1818 odkril jamski vodnik Luka Čeč.

Postojnska jama