Destinacije

NOVO MESTO

altNovo mesto je sedmo največje mesto v Sloveniji, prestolnica Dolenjske ter središče mestne občine Novo mesto.
Mesto je trgovsko, upravno, zdravstveno, izobraževalno in kulturno središče, sodobni urbanizacijski tokovi pa so zajeli tudi širše podeželje, ki je izgubilo kmetijsko vlogo. V mestu in okolici so se razvile avtomobilska, farmacevtska in kozmetična, tekstilna, lesna, obutvena in elektrotehnična industrija ter industrija izolacijskih materialov.